Kategórie
Nezaradené

Dve percentá

Prosíme vás o podporu formou dvoch percent z vašich daní.

Tým najchudobnejším rodinám, deťom a starým ľuďom či zdravotne postihnutým obyvateľom na Ukrajine a na Slovensku pomôžeme:

 • kúpou dreva, brikiet, pitnej vody a inkontinenčných pomôcok,
 • úhradou elektriny,
 • sprostredkovaním lekárskych vyšetrení, liečby a hospitalizácie,
 • podporou vývarovne pre chudobných na západnej Ukrajine v Perečíne,
 • detskému domovu v Perečíne,
 • podporou vzdelania, táborov a aktivít s deťmi,
 • rodinám i opusteným matkám s deťmi,
 • chudobným rodinám na Slovensku,
 • utečencom na Ukrajine a Slovensku

Tlačivo na stiahnutie:

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane FO pre rok 2022

Názov organizácie: Chudobní a deti – Ukrajina
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Markova 1068/7, Bratislava 85105
IČO: 42182891
IBAN: SK31 0900 0000 0050 6617 9368

Kategórie
Nezaradené

Pomoc pre Ukrajinu 2022

Potraviny:

cukor, olej, ryža, konzervy, instantné polievky, cestoviny, detské piškóty, suché a trvanlivé sladkosti
Potraviny budú použité pre ľudí ktorí sú na Ukrajine, pre rodiny ktoré sa dočasne usadili na Slovensku alebo pre slovenské rodiny, ktoré sa o dané rodiny budú starať, aby sa zmiernili náklady
na starostlivosť o nich.

Drogéria a voľnopredajné lieky:

Paralen, Nurofen, vitamíny C, D, B, obväzový materiál, tlakové obväzy, roztoky na rany, drogériu (tekuté a dezinfekčné mydlá, sprchové gély), pracie prostriedky, inkontinenčné pomôcky pre deti a starkých

Zberné miesta: 

Obecný úrad Ondavské Matiašovce:

Martin Mika, starosta – 0908 837 807
Matúš Fľorko – 0915 086 540

Tovarné 309, okr. Vranov nad Topľou:

Štefan Gašpar – 0904 828 659

Finančné prostriedky:

budú použité pre pomoc ľudí, ktorí utekajú pred vojnou, pre opustených starkých, chorých, chudobných a detí, ktorí tam zostali, na prevádzku vývarovne pre chudobných a utečencov na Západnej Ukrajine v Perečíne, aj na Slovensku.

Chudobní a deti – Ukrajina o.z.
SK31 0900 0000 0050 6617 9368  

Mária Vávrová – 0911 789 357
pomoc@chudobniadeti-ukrajina.sk

ĎAKUJEME!

Kategórie
Nezaradené

Prosba o podporu

2 % budú použité na:

 • pomoc a potraviny pre opustených starkých žijúcich na území bojovej zóny na východe Ukrajiny, o ktorých sa starajú sestričky Vincentky z Mariupola
 • kúpu dreva, brikiet, pitnej vody a inkontinenčných pomôcok
 • úhradu elektriny,
 • lekárske vyšetrenie, liečbu a hospitalizáciu
 • vývarovňu pre chudobných na západnej Ukrajine v Perečíne
 • podporu vzdelania, tábory a aktivity s deťmi,
 • pomoc a podporu rodín i opustených matiek s deťmi,
 • ako aj Misijného centra Archa, ktoré slúži na východe Ukrajiny opusteným deťom žijúcim na hranici bojovej zóny

Komu darovať:

 • Názov organizácie: Chudobní a deti – Ukrajina
 • Právna forma: občianské združenie
 • Sídlo: Markova 1068/7, Bratislava 851 05
 • IČO : 42182891
 • IBAN: SK31 0900 0000 0050 6617 9368

Kliknutím na tento odkaz si stiahnete tlačivo pre poukázanie 2% vo formáte pdf.

V prípade potreby nás kontaktujte a pošleme vám potrebné tlačivá. Našu pomoc môžete podporiť aj celoročne finančným darom na číslo účtu. Kontakt – Majka Vávrová 0911789357

Kategórie
Nezaradené

Poďakovanie

Milí priatelia, zo srdca sa chceme vrúcne POĎAKOVAŤ za vašu veľkú štedrosť pre deti a starkých ktorí žijú na území bojovej zóny, na východe Ukrajiny. Otec Vitaliy Novák CM váš dar odovzdal 17. 12. 2021. Sestričky sú veľmi vďačné a už rozdávajú potraviny. Starajú sa približne o 60 ľudí a popri tom slúžia na Covidovom oddelení chorým a bezdomovcom. Deti mali radosť a starkí boli v dojatí, že na nich niekto zo Slovenska a Česka myslel. S vďačnosťou vás uisťujú o svojich modlitbách za vás. Je to pre nich Veľká pomoc, pretože na pár mesiacov budú mať jedlo.

Ešte raz veľká VĎAKA za každú jednu pomoc, lásku, súcit a obetu !Nech vám to Dobrý Boh štedro odmení a vynahradí!

V mene celého nášho teamu o.z. Chudobní a deti – Ukrajina, naších sestričiek, kňazov, všetkých chudobných, detí, chorých a opustených starkých, vám zo srdca prajeme Krásné, Radostné a Požehnané Vianoce !

Zn. ,, Chudobní vám otvoria nebo!“ ( Sv. Vincent de Paul)

Kategórie
Nezaradené

Vianoce 2021

Kontaktná osoba pre Českú republiku:
otec Kristián Libant CM
Moravičanská 22, 789 83 Loštice
kristiancm@gmail.com
+420 733 742 500
FIO banka 2901729260/2010

Kategórie
Nezaradené

Poďakovanie

Kategórie
Nezaradené

Pomoc pre Misijné centrum Archa

Pomôžte tým najzraniteľnejším, ktorých stále ohrozuje vojna na Ukrajine

Vojnový konflikt na Ukrajine má stále dopad na tisíce ľudí. My im chceme pomôcť, prosíme, pridajte sa. Konkrétne ide o pomoc pre Misijné centrum Archa, ktoré sa nachádza priamo v bojovej zóne, len 7 km od frontu.

Správcom Misijného centra je vojak Vladimír Zavadský s manželkou Oxanou už tretí rok. Starajú sa tu o chudobné deti, o ktoré sa nemôžu rodičia starať sami v dôsledku vojny, alebo ťažkej životnej situácie. V Centre aktuálne žije 8 detí, cez víkendy prichádza ďalších 20 — 30 detí z okolia. V lete sa tam vystrieda od 50 až okolo 200 detí.

Okrem evanjelizačnej činnosti, sa materiálne aj duchovne starajú o starých, chorých a opustených ľudí v okolí, ktorým zabezpečujú teplé jedlo a pitnú vodu.

Finančné prostriedky budú použité na: celoročnú mesačnú mzdu pre kuchárku misijného centra Archa, na stravu pre deti počas celého roka a aj na letné tábory v roku 2021, na lieky, na pohonné hmoty a brikety na kúrenie.

Ak by niekto chcel pomôcť ľuďom a deťom postihnutých vojnou na východe Ukrajiny, môže prispieť na číslo účtu nášho združenia.

Termín, kedy je možné pomôcť:
10. 12. 2020 — 15. 1. 2021

Chudobní a deti — Ukrajina o. z.:
SK31 0900 0000 0050 6617 9368

Kontakt: 0911 789 357, vianoceukrajina@gmail.com

Zn.: „Chudobní vám otvoria nebo.“
(sv. Vincent de Paul) 

Kategórie
Nezaradené

Ďakujeme za pomoc pre chudobných a deti na Ukrajine

Milí priatelia,

Chceme sa touto cestou poďakovať všetkým dobrodincom a dobrovoľníkom, ktorí neustále pomáhajú chudobným a deťom na Ukrajine zmierňovať ich chudobu a utrpenie.

Ďakujeme za 3. ročník Vianočného projektu, do ktorého sa zapojilo celé Slovensko – 2 mestá, 35 dedín (z toho 18 farností) a 8 základných škôl. Ľudia boli opäť mimoriadne štedrí. Vyzbieralo sa 4,5 tony potravín a 2,5 tony ostatnej materiálnej pomoci. Finančná pomoc predstavovala sumu 11 500 eur. Z dôvodu epidémie koronavírusu sa nám nepodarilo všetko previesť cez hranice, nakoľko došlo k ich uzatvoreniu. 0,5 tony potravín a 1 tonu ostatnej materiálnej pomoci sme rozdali do krízových centier a do rodín na Slovensku, ktoré sa náhle ocitli v núdzi. 

Veľké poďakovanie patrí starostovi Martinovi Mikovi a poslancom obecného zastupiteľstva za poskytnutie priestorov, ako aj zamestnancom obecného úradu Ondavské Matiašovce – za ochotu, čas a pomoc pri triedení, vykladaní potravín a materiálnej pomoci. Bez ich veľkej pomoci by nebolo možné zrealizovať tento projekt.

Veľká VĎAKA patrí našim dobrovoľníkom ktorí vytvorili zberné miesta – Alenke Mikovej z Ondavských Matiašoviec, Lenke a Matúšovi Florkovi z Kučína, Ľubke a Štefanovi Gašparovi z Tovarého, Martine a Ivanovi Vavrinčikovým z Košických Oľšan, Matúšovi a Zuzke Štupákovým z Geče, Marte Pincelovej z Črenovej, Adriáne Marťákovej Hrickovej, jej kolegom z Finančnej správy SR ako aj Lenke Bašňákovej a skupinke Dobrodej z Bratislavy, Elenke Jankechovej, jej rodine a priateľom z Oravy. Ďakujeme veľmi za pomoc Zuzke Krempaskej a Mirkovi Šotovi z Bratislavy.

Zo srdca ďakujeme nášmu duchovnému otcovi Ľubošovi Lipkovi za jeho neustálu pomoc a otvorenosť pre chudobných, ako aj pánu dekanovi z Vranova nad Topľou Štefanovi Albičukovi. Veľká vďaka patrí všetkým kňazom rímo a grécko katolíckej cirkvi na Slovensku, ktorí do tejto pomoci zapojili svoje farnosti. Úprimne ďakujeme aj p. starostovi Františkovi Škapcovi z Hruštína a p.starostke Ivete Hadašovej z Ďurďošíka. Chceme sa poďakovať všetkým školám, škôlkam, ako aj anonymným darcom.

Ďakujeme za veľkú finančnú podporu Matejovi Sýkorovi a organizácii Berkat o.z, Stavebnej firme Krempaský s.r.o., kňazom Františkánom z Bratislavy, ZŠ Črenová ako aj podujatiu Misijný koláč Črenová, pátrovi Stanislavovi Bindasovi CM a komunite Slovákov žijúcich v Chicagu USA, ako aj duchovným spoločenstvám z Bratislavy– Modlitby matiek, Na Miletičke, Pri Dóme s. Martina a modlitbovému spoločenstvu z Popradu. Ďakujeme aj Zuzke Chamrazovej a účastníkom ochotníckeho divadla z Kuchyne, ktorí darovali celý výťažok zo svojich Vianočných koncertov chudobným.

O prepravu materiálnej pomoci sa postarali : Pán Kurnota z Tvrdošína – Orimex s.r.o, Ivan Varvrinčík z Košických Oľšan, moderátor Matej Sajfa Cifra a sestričky Františkánky z Bratislavy, Matúš Štupák z Geče, Dávid Grebáč z Oravy, duchovný otec Martin Barna z Pichného, Matúš Flórko z Kučína, Štefan Gašpar a pani Gabika Mikitová z Tovarného. Za ich pomoc im patrí obrovská VĎAKA!

Dňa 14. 12. 2019 sa prišli poďakovať za pomoc chudobným naši kňazi – otec Stanislav a otec Anton, ako aj sestričky z Ukrajiny. Navštívili nás aj deti a laickí Misionári z Donbasu, ktorí žijú priamo v bojovej zóne ATO, v Misijnom centre Archa. V kostole s. Mikuláša v Ondavských Matiašovciach bola odslúžená s.omša za všetkých dobrodincov. Po s.omši nám vojak Vladimír Zavatský a jeho manželka Oxanka priblížili život na Donbase, ako ho prežívajú vo vojne s opustenými ľuďmi a deťmi. Už tretím rokom sú správcami Misijného centra, ktoré sa nachádza 7 km od frontu. Starajú sa tu o chudobné deti, o ktoré sa nemôžu starať rodičia sami v dôsledku vojny, alebo ťažkej životnej situácie. Veľa rodičov a starších súrodencov po vypuknutí vojny, odišlo za prácou do bezpečnej časti krajiny a doma zostali menšie deti so starými rodičmi. Toho času, žije v Arche 8 detí, cez víkendy 25–30 a v lete 55 až 200 detí. V blízkosti Archy je budova bývalého Pionerského tábora, ktorá je rozdelená na 2 časti. Prvá časť slúži ako telocvičňa pre deti, kde tiež prebiehajú rôzne edukačné a evanjelizačné programy. Druhá časť slúži ako provizórna kaplnka, kde sa stretávajú ľudia ja deti z okolia, nakoľko v tejto oblasti nie je žiaden kostol. Okrem evanjelizačnej činnosti, sa materiálne aj duchovne starajú o starých, chorých a opustených ľudí, ktorým zabezpečujú teplé jedlo a pitnú vodu. 

Po ich obohacujúcom svedectve sme mali spoločné stretnutie s nimi, aj s dobrovoľníkmi v kultúrnom dome pri kapustnici, kde sme im odovzdali finančnú pomoc. Pre Donbas 6 500 eur a pre Západnú Ukrajinu 5 000 eur. Deti, Oxanka aj Vladimír, boli veľmi vďační za prijatie a štedrosť ľudí na Slovensku, s ktorými sa tu stretli.

Sestričky z Perečína – s. Anna a s. Natália, spolu s deťmi pripravili z darovaných potravín 120 tašiek, ktoré aj s ostatnou materiálnou pomocou si naši priatelia mohli zobrať na Donbas. Tieto tašky boli rozdané do rodín a opusteným ľuďom, ako aj pre ľudí do izolovaných dedín – Novohrihorivka a Hnutovo. Hnutovo je dedinka, ktorú deň predtým odstreľovali. Otec Vladyslav spolu s vojakmi, zaniesli potraviny obyvateľom, ktorí tam zostali. 

Finančné prostriedky boli použité na: 500 eur na odvoz zo Západnej UA na Donbas, nakoľko je to vzdialenosť 1500 km a cesta trvala 32 hodín, aj s nocľahom v Kyjeve. Ďalšie prostriedky použili na mesačnú mzdu pre kuchárku misijného centra Archa počas celého roka 2020, na stravu pre deti počas celého roka a letných táboroch, na nábytok do izby pre deti – postele a skrine, na pomoc a stravu pre opustených ľudí, na pohonné hmoty a brikety na kúrenie, na Vianočné stromčeky a lieky.

 Na Západnej Ukrajine naši kňazi a sestričky rozdelili 2,5 tony potravín + 1 tonu ostatnej materiálnej pomoci do 165 domácností – v Perečíne, v Svalave, v Užhorode, do rodín, do internátu pre deti a detského domova vo Veľkom Bereznom. Finančnú pomoc použili podľa potrieb chudobných a to: 2x na opravu strechy rodinných domov po požiari, 6x na lekárske vyšetrenia, onkologickú operáciu dospelého, 2x hospitalizácie + liečbu detí: 13 ročné dievčatko po popáleninách a operáciu, 6 ročný chlapček, ktorý ma ťažké ochorenie mozgu a epilepsiu. Do rodín v núdzi zakúpili – 3 práčky, 1 sporák, 1 chladnička, 3x drevo na kúrenie, posteľ pre nevidiaciu pani, okuliare, drogériu, pre starkých a ťažko chorých inkontinenčné pomôcky a lieky.

Finančné prostriedky použili aj na aktivity a duchovné obnovy pre deti a mládež z Užhorodu a detského domova vo Veľkom Bereznom, na podporu štúdia, pomoc pre ľudí bez domova, na kúpu pohonných hmôt, na ovocie k Vianociam, na základné potraviny (pohanka, olej, ryža, cukor, múka, chlieb, cestoviny, maslo) na Veľkú noc a počas koronakrízy v priebehu roka, do rodín a opusteným ľuďom.

Ďakujeme za 2% z dane a podporu cez rok.

Chceme sa touto cestou poďakovať všetkým štedrým darcom, ktorý pravidelne prispievajú chudobným v priebehu celého roka, ako aj darcom 2% z daní. Zvlášť ďakujeme duchovnému spoločenstvu Oheň Slobody za veľkú finančnú podporu.

Finančné prostriedky boli použité na:  realizáciu studne pre 12 člennú rodinku, na inkontinenčné pomôcky; na kúpu testov, liečbu, hospitalizácie a rehabilitácie u chorých s Covid 19, ako aj realizáciu ďalších lekárskych vyšetrení, na úhradu študijných nákladov, na podporu vývarovne pre chudobných. V auguste tohto roku sme vďaka vám, mohli finančne podporiť komunity s ktorými spolupracujeme na Západnej Ukrajine a prerozdeliť im 5250 eur, aby zabezpečili chudobným pomoc a stravu na zimné mesiace 2020/2021, nakoľko z dôvodu epidémie nie je možné tento rok zorganizovať materiálnu pomoc k Vianociam.

Ďakujeme Elenke Jankechovej a jej priateľom z Oravy za štedrú materiálnu pomoc aj počas roka, Dávidovi Grebáčovi, Adelke Bajzovej a prepravnej spoločnosti DHL za bezpečnú prepravu pomoci.

V mene všetkých ľudí postihnutých vojnou, núdznych ( nielen na Ukrajine, ale aj na Slovensku), opustených, chudobných a deti, ako aj našich kňazov, sestričiek a celého nášho tímu, úprimne „ĎAKUJEME“! 

Nech Dobrý Boh štedro odmení každú obetu, ochotu, čas a pomoc!

29. 11. 2020 v Bratislave

Majka Vávrová a spol.
za o.z. Chudobní a deti – Ukrajina

Zn. „Chudobní vám otvoria nebo.“ Sv. Vincent de Paul

Kategórie
Nezaradené

Dve percentá

Prosíme vás o podporu formou dvoch percent z vašich daní.

Tým najchudobnejším rodinám, deťom a starým ľuďom či zdravotne postihnutým obyvateľom Ukrajiny pomôžeme:

 • kúpou dreva, potravín a inkotenčných pomôcok;
 • zabezpečením pitnej vody, úhradu za elektrinu, lekárske vyšetrenie, liečbu, hospitalizáciu či pohreby;
 • podporou vzdelania, táborov a aktivít pre deti;
 • príspevkom na vývarovňu pre chudobných;
 • podporou rodín i opustených matiek s deťmi;
 • pomocou pre Misijné centrum Archa, ktoré slúži na východe Ukrajiny opusteným deťom a obyvateľom žijúcim na hranici bojovej zóny

Tlačivo na stiahnutie:

Názov organizácie: Chudobní a deti – Ukrajina
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Markova 1068/7, Bratislava 85105
IČO: 42182891
IBAN: SK31 0900 0000 0050 6617 9368

Kategórie
Nezaradené

Poďakovanie

Chudobní vám otvoria nebo.

Sv. Vincent de Paul

Milí priatelia,
chceme sa touto cestou poďakovať všetkým dobrodincom a dobrovoľníkom, ktorí sa zapojili do vianočného projektu pomoci pre chudobných a deti na Ukrajine 2018, aby pomohli preklenúť ťažké zimné mesiace. Účasť bola naozaj veľmi bohatá, zapojili sa ľudia z celého Slovenska. Vyzbierali sa viac ako dve tony potravín a viac ako 1 tona otatnej materiálnej pomoci. S Božou pomocou sa podarilo všetko šťastne previezť. Táto pomoc bola rozdelená do 130 rodín na západnej Ukrajine.

Veľké poďakovanie patrí našim dobrovoľníkom a kňazom, ktorí vytvorili zberné miesta (bolo ich dvanásť) a zvládli ten veľký nápor, na ktorý sme neboli pripravení; menovite – Alenke Mikovej z Ondavských Matiašoviec, Lenke a Matúšovi Florkovi z Kučína, Ľubke a Štefanovi Gašparovi z Tovarného, Martine a Ivanovi Vavrinčíkovi z Košických Oľšan, Nikol Migaľovej z Dlhého Klčova, Elenke Jankechovej, jej rodine a jej priateľom z Oravy, Slávke a Jurajovi Vydareným z Dunajskej Lužnej, Andrejke Gregorovej a jej priateľom z Martina, Zuzke Krempaskej a Mirkovi Šotovi z Bratislavy, Matejovi Sýkorovi a organizáciiBerkat o. z., ako aj stavebnej firme Krempaský s. r. o. – za veľkú finančnú pomoc.

Ďakujeme nášmu duchovnému otcovi Ľubošovi Lipkovi a všetkým kňazom, ktorí zapojili do tejto pomoci aj svoje farnosti, zvlášť kňazom Dominikánom v Dunajskej Lužnej, duchovnému otcovi Blažejovi Rebjakovi a jeho farníkom z Poše a Nižného Hrušova, ako aj duchovnému otcovi Milošovi Baranovi z Nižného Hrabovca. Úprimne ďakoujeme aj všetkým starostom – zvlášť Martinovi Mikovi z Ondavských Matiašoviec, Františkovi Škapcovi z Hruštína a starostke Ivete Hadašovej z Ďurďošíka. Veľká vďaka patrí aj pánovi poslancovi NRSR – Eduardovi Hegerovi a jeho dvom spoločenstvám za duchovnú a finančnú pomoc, ako aj všetkým kresťanským spoločenstvám za duchovnú a finančnú pomoc, ako aj všetkým kresťanským spoločenstvám v Bratislave ( Spoločentvo dobrého pastiera, Združenie zázračnej medaily pri kostole sv. Vincenta de Paul, spoločenstvo na Miletičke a modlitby matiek) a v Ružomberku – farnosť Černová. Zároveň ďakujeme aj všetkým školám, škôlkam a anonymným darcom.

O prepravu materiálnej pomoci  sa postarali: firma Dobré jablká s.r.o. – Dunajská Lužná, Izoglobal s.r.o. – Martin, PADU TRANS s.r.o., Dušan Pačuta – Ondavské Matiašovce, Marián Jankech a Dávid Grebáč z Oravy, za čo im patrí úprimná, veľká vďaka!
Dňa 17. decembra 2018 sa prišli kňazi a sestričky z Ukrajiny poďakovať za pomoc. V kostole sv. Mikuláša v Ondavských Matiašovciach bola odslúžená sv. omša za všetkých dobrodincov a sestričy nám priblížili život chudobných ako aj ľudí postihnutých vojnou. Po nej sme im odovzdali finančnú pomoc 8800 eur: 4400 prevzali pre chudobných na západnú ukrajinu a 4400 do Doneckej oblasti – pre ľudí, ktorí žijú na hranici bojovej zóny ATO a Misijné centrum Archa, ktoré sa nachádza 7 kilometrov od frontu v dedinke Pionierske. V zhľadom k tomu, že finančná pomoc prichádzala na účet aj po termíne ukončenia nášho projektu, pred odchodom na hranice bojovej zóny sme odovzadli ešte 1000 eur podľa úmyslov darcov.

Finančné prostriedky na západnej Ukrajine boli použité na elektrinu, úhradu hospitalizácií, liekov a vyšetrení pre ťažko chorých – zvlášť pre onkologicky chorých a ľudí bez domova. Do štyroch rodín v núdzi boli zakúpené štyri práčky, linoleum, dve umývadlá, zariadenie do miestnosti pre deti (trampolína, police, skriňa, sedačky), seno pre dobytok. Na hranici bojovej zóny ATO – bolo 2400 eur použitých na čističku pitnej vody pre centrum Archa. Za ďalšie finančné prostriedky sestričky zakúpili nábytok do izby pre deti a vojakov, sušičku a žehliacu dosku, pracie, čistiace a chemické prostriedky, ozvučenie pre provizórnu kaplnku, pomôcky do telocvične pre deti, potraviny pre 100 rodín v núdzi v dedine Pionierské. Taktiež mohli vďaka podpore navštíviť obyvateľov v 85 kilometrov vzdialenej izolovanej dedine Novohryhorivka – uhradili pohonné látky a brikety na kúrenie.

Tiež chceme touto cestou vyjadriť poďakovanie za finančnú pomoc všetkým darcom 2% z daní, kňazom Františkánom z Bratislavy, farnosti Sv. rodiny v Bratislave – Petržalke, akoaj dobrodincom, ktorí pomáhajú pravidelne cez rok. Finančné prostriedky boli použité na detské tábory (cestovné, ubytovanie, strava), na lekárske vyšetrenie a liečbu, na zubnú protézu a an pastoračné centrum v Perečíne, kde bol zakúpený bojler a pračka. Vďaka vašej pomoci si rodinka s jedenástimi deťmi mohla svojpomocne postaviť tretiu izbu, nakoľko doposiaľ žili len v dvoch izbách. Uhradili sme stravu pre deti v Arche na tri mesiace počas letných táborov, mzdu pre kuchárku na sedem mesiacov, liečbu onkologicky chorých a štúdium pre deti z chudobných rodín. Zakúpili projektor pre výučbu a potreby pastorácie.

Ďakujeme za pomoc aj deťom základnej školy Ľubochňa, taktiež ochotníckemu divadlu z Kuchyne za ich finančnú podporu pre chudobné deti ako aj jednotlivcov či rodiny, ktoré sužuje nezmyselná a krutá vojna.

V mene chudobných, detí, sestričiek a kňazov zo srdca všetkým úprimne ĎAKUJEME! Nech dobrý Boh štedro odmení a vynahradí vašu obetu, ochotu, čas a pomoc!

Majka Vávrová a spol.
za o. z. Chudobní a deti – Ukrajina