Kontakt

Chudobni a deti – Ukrajina, o.z.

Sídlo

Markova 1068/7, 851 01 Bratislava

Štatutár

Mgr. Mária Vavrová

+421 911 789 357
pomoc@chudobniadeti-ukrajina.sk

Číslo účtu:
SK31 0900 0000 0050 6617 9368, Slovenská sporitelňa

Zodpovedný za pomoc chudobným na Slovensku

Mgr. Matúš Flórko

Kučín 2, 094 21 okres Vranov Nad Topľou
+421 915 086 540
florko.matus@gmail.com                                                                   

Kontaktná osoba pre Českú republiku

otec Kristián Libant CM

Moravičanská 22, 789 83 Loštice
+420 733 742 500
kristiancm@gmail.com

FIO banka 2901729260/2010