Cieľom nášho občianskeho združenia je pomoc pre deti a chudobných na Ukrajine. Nejedná sa len o oblasti zmietané vojnou na východe, ale o všetkých, ktorí žijú na hranici ľudskej dôstojnosti, často bez jedla, tepla, elektriny a vody.

Snažíme sa zmierniť ťažkosti týchto nevinných ľudí zasiahnutých vojnou, ponúknuť pomocnú ruku starkým, vdovám a sirotám prostredníctvom materiálnej pomoci.

V dôsledku dlhodobého vojnového konfliktu sú muži a mladí chlapci, už od 15 rokov, z celej Ukrajiny častokrát na fronte a ženy ostávajú doma ako samoživiteľky so svojimi deťmi.

Vianoce 2021

Poďakovanie

Pomoc pre Misijné centrum Archa

Pomôžte tým najzraniteľnejším, ktorých stále ohrozuje vojna na Ukrajine Vojnový konflikt na Ukrajine má stále dopad na tisíce ľudí. My im chceme pomôcť, prosíme, pridajte sa. Konkrétne ide o pomoc pre Misijné centrum Archa, ktoré sa nachádza priamo v bojovej zóne, len 7 km od frontu. Správcom Misijného centra je vojak Vladimír Zavadský s manželkou Oxanou už tretí […]

Ďakujeme za pomoc pre chudobných a deti na Ukrajine

Milí priatelia, Chceme sa touto cestou poďakovať všetkým dobrodincom a dobrovoľníkom, ktorí neustále pomáhajú chudobným a deťom na Ukrajine zmierňovať ich chudobu a utrpenie. Ďakujeme za 3. ročník Vianočného projektu, do ktorého sa zapojilo celé Slovensko – 2 mestá, 35 dedín (z toho 18 farností) a 8 základných škôl. Ľudia boli opäť mimoriadne štedrí. Vyzbieralo sa 4,5 tony potravín a 2,5 tony […]

Dve percentá

Prosíme vás o podporu formou dvoch percent z vašich daní. Tým najchudobnejším rodinám, deťom a starým ľuďom či zdravotne postihnutým obyvateľom Ukrajiny pomôžeme: kúpou dreva, potravín a inkotenčných pomôcok; zabezpečením pitnej vody, úhradu za elektrinu, lekárske vyšetrenie, liečbu, hospitalizáciu či pohreby; podporou vzdelania, táborov a aktivít pre deti; príspevkom na vývarovňu pre chudobných; podporou rodín […]

Poďakovanie

Chudobní vám otvoria nebo. Sv. Vincent de Paul Milí priatelia, chceme sa touto cestou poďakovať všetkým dobrodincom a dobrovoľníkom, ktorí sa zapojili do vianočného projektu pomoci pre chudobných a deti na Ukrajine 2018, aby pomohli preklenúť ťažké zimné mesiace. Účasť bola naozaj veľmi bohatá, zapojili sa ľudia z celého Slovenska. Vyzbierali sa viac ako dve […]