Cieľom nášho občianskeho združenia je pomoc pre deti a chudobných na Ukrajine. Nejedná sa len o oblasti zmietané vojnou na východe, ale o všetkých, ktorí žijú na hranici ľudskej dôstojnosti, často bez jedla, tepla, elektriny a vody.

Snažíme sa zmierniť ťažkosti týchto nevinných ľudí zasiahnutých vojnou, ponúknuť pomocnú ruku starkým, vdovám a sirotám prostredníctvom materiálnej pomoci.

V dôsledku dlhodobého vojnového konfliktu sú muži a mladí chlapci, už od 15 rokov, z celej Ukrajiny častokrát na fronte a ženy ostávajú doma ako samoživiteľky so svojimi deťmi.

Pomoc pre Ukrajinu 2023

Už po šiestykrát pomáhame chudobným a deťom na Ukrajine.

Dve percentá

Prosíme vás o podporu formou dvoch percent z vašich daní. Tým najchudobnejším rodinám, deťom a starým ľuďom či zdravotne postihnutým obyvateľom na Ukrajine a na Slovensku pomôžeme: kúpou dreva, brikiet, pitnej vody a inkontinenčných pomôcok, úhradou elektriny, sprostredkovaním lekárskych vyšetrení, liečby a hospitalizácie, podporou vývarovne pre chudobných na západnej Ukrajine v Perečíne, detskému domovu v Perečíne, podporou vzdelania, […]

Pomoc pre Ukrajinu 2022

5. ročník pomoci pre Ukrajinu.

Prosba o podporu

Každé vaše euro premeníme na pomoc tým najbiednejším! Zo srdca ĎAKUJEME v ich mene, aj v mene celého nášho tímu.

Poďakovanie

Milí priatelia, zo srdca sa chceme vrúcne POĎAKOVAŤ za vašu veľkú štedrosť pre deti a starkých ktorí žijú na území bojovej zóny, na východe Ukrajiny. Otec Vitaliy Novák CM váš dar odovzdal 17. 12. 2021. Sestričky sú veľmi vďačné a už rozdávajú potraviny. Starajú sa približne o 60 ľudí a popri tom slúžia na Covidovom […]

Vianoce 2021

Poďakovanie

Pomoc pre Misijné centrum Archa

Pomôžte tým najzraniteľnejším, ktorých stále ohrozuje vojna na Ukrajine Vojnový konflikt na Ukrajine má stále dopad na tisíce ľudí. My im chceme pomôcť, prosíme, pridajte sa. Konkrétne ide o pomoc pre Misijné centrum Archa, ktoré sa nachádza priamo v bojovej zóne, len 7 km od frontu. Správcom Misijného centra je vojak Vladimír Zavadský s manželkou Oxanou už tretí […]

Ďakujeme za pomoc pre chudobných a deti na Ukrajine

Milí priatelia, Chceme sa touto cestou poďakovať všetkým dobrodincom a dobrovoľníkom, ktorí neustále pomáhajú chudobným a deťom na Ukrajine zmierňovať ich chudobu a utrpenie. Ďakujeme za 3. ročník Vianočného projektu, do ktorého sa zapojilo celé Slovensko – 2 mestá, 35 dedín (z toho 18 farností) a 8 základných škôl. Ľudia boli opäť mimoriadne štedrí. Vyzbieralo sa 4,5 tony potravín a 2,5 tony […]

Dve percentá

Prosíme vás o podporu formou dvoch percent z vašich daní. Tým najchudobnejším rodinám, deťom a starým ľuďom či zdravotne postihnutým obyvateľom Ukrajiny pomôžeme: kúpou dreva, potravín a inkotenčných pomôcok; zabezpečením pitnej vody, úhradu za elektrinu, lekárske vyšetrenie, liečbu, hospitalizáciu či pohreby; podporou vzdelania, táborov a aktivít pre deti; príspevkom na vývarovňu pre chudobných; podporou rodín […]

Poďakovanie

Chudobní vám otvoria nebo. Sv. Vincent de Paul Milí priatelia, chceme sa touto cestou poďakovať všetkým dobrodincom a dobrovoľníkom, ktorí sa zapojili do vianočného projektu pomoci pre chudobných a deti na Ukrajine 2018, aby pomohli preklenúť ťažké zimné mesiace. Účasť bola naozaj veľmi bohatá, zapojili sa ľudia z celého Slovenska. Vyzbierali sa viac ako dve […]