Kategórie
Nezaradené

Dve percentá

Prosíme vás o podporu formou dvoch percent z vašich daní.

Tým najchudobnejším rodinám, deťom a starým ľuďom či zdravotne postihnutým obyvateľom Ukrajiny pomôžeme:

  • kúpou dreva, potravín a inkotenčných pomôcok;
  • zabezpečením pitnej vody, úhradu za elektrinu, lekárske vyšetrenie, liečbu, hospitalizáciu či pohreby;
  • podporou vzdelania, táborov a aktivít pre deti;
  • príspevkom na vývarovňu pre chudobných;
  • podporou rodín i opustených matiek s deťmi;
  • pomocou pre Misijné centrum Archa, ktoré slúži na východe Ukrajiny opusteným deťom a obyvateľom žijúcim na hranici bojovej zóny

Tlačivo na stiahnutie:

Názov organizácie: Chudobní a deti – Ukrajina
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Markova 1068/7, Bratislava 85105
IČO: 42182891
IBAN: SK31 0900 0000 0050 6617 9368