Kategórie
Nezaradené

Poďakovanie

Chudobní vám otvoria nebo.

Sv. Vincent de Paul

Milí priatelia,
chceme sa touto cestou poďakovať všetkým dobrodincom a dobrovoľníkom, ktorí sa zapojili do vianočného projektu pomoci pre chudobných a deti na Ukrajine 2018, aby pomohli preklenúť ťažké zimné mesiace. Účasť bola naozaj veľmi bohatá, zapojili sa ľudia z celého Slovenska. Vyzbierali sa viac ako dve tony potravín a viac ako 1 tona otatnej materiálnej pomoci. S Božou pomocou sa podarilo všetko šťastne previezť. Táto pomoc bola rozdelená do 130 rodín na západnej Ukrajine.

Veľké poďakovanie patrí našim dobrovoľníkom a kňazom, ktorí vytvorili zberné miesta (bolo ich dvanásť) a zvládli ten veľký nápor, na ktorý sme neboli pripravení; menovite – Alenke Mikovej z Ondavských Matiašoviec, Lenke a Matúšovi Florkovi z Kučína, Ľubke a Štefanovi Gašparovi z Tovarného, Martine a Ivanovi Vavrinčíkovi z Košických Oľšan, Nikol Migaľovej z Dlhého Klčova, Elenke Jankechovej, jej rodine a jej priateľom z Oravy, Slávke a Jurajovi Vydareným z Dunajskej Lužnej, Andrejke Gregorovej a jej priateľom z Martina, Zuzke Krempaskej a Mirkovi Šotovi z Bratislavy, Matejovi Sýkorovi a organizáciiBerkat o. z., ako aj stavebnej firme Krempaský s. r. o. – za veľkú finančnú pomoc.

Ďakujeme nášmu duchovnému otcovi Ľubošovi Lipkovi a všetkým kňazom, ktorí zapojili do tejto pomoci aj svoje farnosti, zvlášť kňazom Dominikánom v Dunajskej Lužnej, duchovnému otcovi Blažejovi Rebjakovi a jeho farníkom z Poše a Nižného Hrušova, ako aj duchovnému otcovi Milošovi Baranovi z Nižného Hrabovca. Úprimne ďakoujeme aj všetkým starostom – zvlášť Martinovi Mikovi z Ondavských Matiašoviec, Františkovi Škapcovi z Hruštína a starostke Ivete Hadašovej z Ďurďošíka. Veľká vďaka patrí aj pánovi poslancovi NRSR – Eduardovi Hegerovi a jeho dvom spoločenstvám za duchovnú a finančnú pomoc, ako aj všetkým kresťanským spoločenstvám za duchovnú a finančnú pomoc, ako aj všetkým kresťanským spoločenstvám v Bratislave ( Spoločentvo dobrého pastiera, Združenie zázračnej medaily pri kostole sv. Vincenta de Paul, spoločenstvo na Miletičke a modlitby matiek) a v Ružomberku – farnosť Černová. Zároveň ďakujeme aj všetkým školám, škôlkam a anonymným darcom.

O prepravu materiálnej pomoci  sa postarali: firma Dobré jablká s.r.o. – Dunajská Lužná, Izoglobal s.r.o. – Martin, PADU TRANS s.r.o., Dušan Pačuta – Ondavské Matiašovce, Marián Jankech a Dávid Grebáč z Oravy, za čo im patrí úprimná, veľká vďaka!
Dňa 17. decembra 2018 sa prišli kňazi a sestričky z Ukrajiny poďakovať za pomoc. V kostole sv. Mikuláša v Ondavských Matiašovciach bola odslúžená sv. omša za všetkých dobrodincov a sestričy nám priblížili život chudobných ako aj ľudí postihnutých vojnou. Po nej sme im odovzdali finančnú pomoc 8800 eur: 4400 prevzali pre chudobných na západnú ukrajinu a 4400 do Doneckej oblasti – pre ľudí, ktorí žijú na hranici bojovej zóny ATO a Misijné centrum Archa, ktoré sa nachádza 7 kilometrov od frontu v dedinke Pionierske. V zhľadom k tomu, že finančná pomoc prichádzala na účet aj po termíne ukončenia nášho projektu, pred odchodom na hranice bojovej zóny sme odovzadli ešte 1000 eur podľa úmyslov darcov.

Finančné prostriedky na západnej Ukrajine boli použité na elektrinu, úhradu hospitalizácií, liekov a vyšetrení pre ťažko chorých – zvlášť pre onkologicky chorých a ľudí bez domova. Do štyroch rodín v núdzi boli zakúpené štyri práčky, linoleum, dve umývadlá, zariadenie do miestnosti pre deti (trampolína, police, skriňa, sedačky), seno pre dobytok. Na hranici bojovej zóny ATO – bolo 2400 eur použitých na čističku pitnej vody pre centrum Archa. Za ďalšie finančné prostriedky sestričky zakúpili nábytok do izby pre deti a vojakov, sušičku a žehliacu dosku, pracie, čistiace a chemické prostriedky, ozvučenie pre provizórnu kaplnku, pomôcky do telocvične pre deti, potraviny pre 100 rodín v núdzi v dedine Pionierské. Taktiež mohli vďaka podpore navštíviť obyvateľov v 85 kilometrov vzdialenej izolovanej dedine Novohryhorivka – uhradili pohonné látky a brikety na kúrenie.

Tiež chceme touto cestou vyjadriť poďakovanie za finančnú pomoc všetkým darcom 2% z daní, kňazom Františkánom z Bratislavy, farnosti Sv. rodiny v Bratislave – Petržalke, akoaj dobrodincom, ktorí pomáhajú pravidelne cez rok. Finančné prostriedky boli použité na detské tábory (cestovné, ubytovanie, strava), na lekárske vyšetrenie a liečbu, na zubnú protézu a an pastoračné centrum v Perečíne, kde bol zakúpený bojler a pračka. Vďaka vašej pomoci si rodinka s jedenástimi deťmi mohla svojpomocne postaviť tretiu izbu, nakoľko doposiaľ žili len v dvoch izbách. Uhradili sme stravu pre deti v Arche na tri mesiace počas letných táborov, mzdu pre kuchárku na sedem mesiacov, liečbu onkologicky chorých a štúdium pre deti z chudobných rodín. Zakúpili projektor pre výučbu a potreby pastorácie.

Ďakujeme za pomoc aj deťom základnej školy Ľubochňa, taktiež ochotníckemu divadlu z Kuchyne za ich finančnú podporu pre chudobné deti ako aj jednotlivcov či rodiny, ktoré sužuje nezmyselná a krutá vojna.

V mene chudobných, detí, sestričiek a kňazov zo srdca všetkým úprimne ĎAKUJEME! Nech dobrý Boh štedro odmení a vynahradí vašu obetu, ochotu, čas a pomoc!

Majka Vávrová a spol.
za o. z. Chudobní a deti – Ukrajina