O nás

Cieľom nášho občianskeho združenia je pomoc pre deti a chudobných na Ukrajine. Nejedná sa len o oblasti zmietané vojnou na východe, ale aj o všetkých ľudí, ktorí žijú na hranici ľudskej dôstojnosti, často bez jedla, tepla, elektriny a vody. Špeciálnou skupinou sú starí, ťažko chorí a opustení ľudia, pripútaní na lôžko, ktorí nie sú schopní postarať sa sami o seba.

V dôsledku dlhodobého vojnového konfliktu sú muži a mladí chlapci, už od 15 rokov, z celej Ukrajiny častokrát na fronte a ženy ostávajú doma ako samoživiteľky so svojimi deťmi. Každým rokom pribúda viac opustenych matiek s deťmi.

Životné príbehy týchto ľudí nám nie sú ľahostajné, a preto sme sa rozhodli zaloziť naše občianske združenie. Snažíme sa aspoň čiastočne zmierniť ťažkosti týchto nevinných ľudí zasiahnutých vojnou, ponúknuť pomocnú ruku starkým, vdovám a sirotám prostredníctvom materiálnej pomoci, oblečenia, hygienických a zdravotníckych pomôcok, či liekov, v spolupráci s cirkevnými, rehoľnými a štátnymi inštitúciami. Peniaze, ktoré dostávame formou daru v  predvianočmom období, ale aj počas celého roka sú použité na úhradu elektriny, kúpu dreva, lekárske vyšetrenia, liečbu, hospitalizácie, úhrady mzdy a nákladov pre kuchárky v Misijnom centre Archa – na Donbase a vo vývarovni pre chudobných na Západnej Ukrajine. Z týchto prostriedkov sú hradené i potraviny, detské tábory a aktivity s deťmi.