Kategórie
Nezaradené

Pomoc pre Misijné centrum Archa

Pomôžte tým najzraniteľnejším, ktorých stále ohrozuje vojna na Ukrajine

Vojnový konflikt na Ukrajine má stále dopad na tisíce ľudí. My im chceme pomôcť, prosíme, pridajte sa. Konkrétne ide o pomoc pre Misijné centrum Archa, ktoré sa nachádza priamo v bojovej zóne, len 7 km od frontu.

Správcom Misijného centra je vojak Vladimír Zavadský s manželkou Oxanou už tretí rok. Starajú sa tu o chudobné deti, o ktoré sa nemôžu rodičia starať sami v dôsledku vojny, alebo ťažkej životnej situácie. V Centre aktuálne žije 8 detí, cez víkendy prichádza ďalších 20 — 30 detí z okolia. V lete sa tam vystrieda od 50 až okolo 200 detí.

Okrem evanjelizačnej činnosti, sa materiálne aj duchovne starajú o starých, chorých a opustených ľudí v okolí, ktorým zabezpečujú teplé jedlo a pitnú vodu.

Finančné prostriedky budú použité na: celoročnú mesačnú mzdu pre kuchárku misijného centra Archa, na stravu pre deti počas celého roka a aj na letné tábory v roku 2021, na lieky, na pohonné hmoty a brikety na kúrenie.

Ak by niekto chcel pomôcť ľuďom a deťom postihnutých vojnou na východe Ukrajiny, môže prispieť na číslo účtu nášho združenia.

Termín, kedy je možné pomôcť:
10. 12. 2020 — 15. 1. 2021

Chudobní a deti — Ukrajina o. z.:
SK31 0900 0000 0050 6617 9368

Kontakt: 0911 789 357, vianoceukrajina@gmail.com

Zn.: „Chudobní vám otvoria nebo.“
(sv. Vincent de Paul)