Kategórie
Nezaradené

Dve percentá

Prosíme vás o podporu formou dvoch percent z vašich daní.

Tým najchudobnejším rodinám, deťom a starým ľuďom či zdravotne postihnutým obyvateľom na Ukrajine a na Slovensku pomôžeme:

  • kúpou dreva, brikiet, pitnej vody a inkontinenčných pomôcok,
  • úhradou elektriny,
  • sprostredkovaním lekárskych vyšetrení, liečby a hospitalizácie,
  • podporou vývarovne pre chudobných na západnej Ukrajine v Perečíne,
  • detskému domovu v Perečíne,
  • podporou vzdelania, táborov a aktivít s deťmi,
  • rodinám i opusteným matkám s deťmi,
  • chudobným rodinám na Slovensku,
  • utečencom na Ukrajine a Slovensku

Tlačivo na stiahnutie:

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane FO pre rok 2022

Názov organizácie: Chudobní a deti – Ukrajina
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Markova 1068/7, Bratislava 85105
IČO: 42182891
IBAN: SK31 0900 0000 0050 6617 9368