Kategórie
Nezaradené

Poďakovanie

Milí priatelia, zo srdca sa chceme vrúcne POĎAKOVAŤ za vašu veľkú štedrosť pre deti a starkých ktorí žijú na území bojovej zóny, na východe Ukrajiny. Otec Vitaliy Novák CM váš dar odovzdal 17. 12. 2021. Sestričky sú veľmi vďačné a už rozdávajú potraviny. Starajú sa približne o 60 ľudí a popri tom slúžia na Covidovom oddelení chorým a bezdomovcom. Deti mali radosť a starkí boli v dojatí, že na nich niekto zo Slovenska a Česka myslel. S vďačnosťou vás uisťujú o svojich modlitbách za vás. Je to pre nich Veľká pomoc, pretože na pár mesiacov budú mať jedlo.

Ešte raz veľká VĎAKA za každú jednu pomoc, lásku, súcit a obetu !Nech vám to Dobrý Boh štedro odmení a vynahradí!

V mene celého nášho teamu o.z. Chudobní a deti – Ukrajina, naších sestričiek, kňazov, všetkých chudobných, detí, chorých a opustených starkých, vám zo srdca prajeme Krásné, Radostné a Požehnané Vianoce !

Zn. ,, Chudobní vám otvoria nebo!“ ( Sv. Vincent de Paul)