Kategórie
Nezaradené

Ďakujeme za pomoc pre chudobných a deti na Ukrajine

Milí priatelia,

Chceme sa touto cestou poďakovať všetkým dobrodincom a dobrovoľníkom, ktorí neustále pomáhajú chudobným a deťom na Ukrajine zmierňovať ich chudobu a utrpenie.

Ďakujeme za 3. ročník Vianočného projektu, do ktorého sa zapojilo celé Slovensko – 2 mestá, 35 dedín (z toho 18 farností) a 8 základných škôl. Ľudia boli opäť mimoriadne štedrí. Vyzbieralo sa 4,5 tony potravín a 2,5 tony ostatnej materiálnej pomoci. Finančná pomoc predstavovala sumu 11 500 eur. Z dôvodu epidémie koronavírusu sa nám nepodarilo všetko previesť cez hranice, nakoľko došlo k ich uzatvoreniu. 0,5 tony potravín a 1 tonu ostatnej materiálnej pomoci sme rozdali do krízových centier a do rodín na Slovensku, ktoré sa náhle ocitli v núdzi. 

Veľké poďakovanie patrí starostovi Martinovi Mikovi a poslancom obecného zastupiteľstva za poskytnutie priestorov, ako aj zamestnancom obecného úradu Ondavské Matiašovce – za ochotu, čas a pomoc pri triedení, vykladaní potravín a materiálnej pomoci. Bez ich veľkej pomoci by nebolo možné zrealizovať tento projekt.

Veľká VĎAKA patrí našim dobrovoľníkom ktorí vytvorili zberné miesta – Alenke Mikovej z Ondavských Matiašoviec, Lenke a Matúšovi Florkovi z Kučína, Ľubke a Štefanovi Gašparovi z Tovarého, Martine a Ivanovi Vavrinčikovým z Košických Oľšan, Matúšovi a Zuzke Štupákovým z Geče, Marte Pincelovej z Črenovej, Adriáne Marťákovej Hrickovej, jej kolegom z Finančnej správy SR ako aj Lenke Bašňákovej a skupinke Dobrodej z Bratislavy, Elenke Jankechovej, jej rodine a priateľom z Oravy. Ďakujeme veľmi za pomoc Zuzke Krempaskej a Mirkovi Šotovi z Bratislavy.

Zo srdca ďakujeme nášmu duchovnému otcovi Ľubošovi Lipkovi za jeho neustálu pomoc a otvorenosť pre chudobných, ako aj pánu dekanovi z Vranova nad Topľou Štefanovi Albičukovi. Veľká vďaka patrí všetkým kňazom rímo a grécko katolíckej cirkvi na Slovensku, ktorí do tejto pomoci zapojili svoje farnosti. Úprimne ďakujeme aj p. starostovi Františkovi Škapcovi z Hruštína a p.starostke Ivete Hadašovej z Ďurďošíka. Chceme sa poďakovať všetkým školám, škôlkam, ako aj anonymným darcom.

Ďakujeme za veľkú finančnú podporu Matejovi Sýkorovi a organizácii Berkat o.z, Stavebnej firme Krempaský s.r.o., kňazom Františkánom z Bratislavy, ZŠ Črenová ako aj podujatiu Misijný koláč Črenová, pátrovi Stanislavovi Bindasovi CM a komunite Slovákov žijúcich v Chicagu USA, ako aj duchovným spoločenstvám z Bratislavy– Modlitby matiek, Na Miletičke, Pri Dóme s. Martina a modlitbovému spoločenstvu z Popradu. Ďakujeme aj Zuzke Chamrazovej a účastníkom ochotníckeho divadla z Kuchyne, ktorí darovali celý výťažok zo svojich Vianočných koncertov chudobným.

O prepravu materiálnej pomoci sa postarali : Pán Kurnota z Tvrdošína – Orimex s.r.o, Ivan Varvrinčík z Košických Oľšan, moderátor Matej Sajfa Cifra a sestričky Františkánky z Bratislavy, Matúš Štupák z Geče, Dávid Grebáč z Oravy, duchovný otec Martin Barna z Pichného, Matúš Flórko z Kučína, Štefan Gašpar a pani Gabika Mikitová z Tovarného. Za ich pomoc im patrí obrovská VĎAKA!

Dňa 14. 12. 2019 sa prišli poďakovať za pomoc chudobným naši kňazi – otec Stanislav a otec Anton, ako aj sestričky z Ukrajiny. Navštívili nás aj deti a laickí Misionári z Donbasu, ktorí žijú priamo v bojovej zóne ATO, v Misijnom centre Archa. V kostole s. Mikuláša v Ondavských Matiašovciach bola odslúžená s.omša za všetkých dobrodincov. Po s.omši nám vojak Vladimír Zavatský a jeho manželka Oxanka priblížili život na Donbase, ako ho prežívajú vo vojne s opustenými ľuďmi a deťmi. Už tretím rokom sú správcami Misijného centra, ktoré sa nachádza 7 km od frontu. Starajú sa tu o chudobné deti, o ktoré sa nemôžu starať rodičia sami v dôsledku vojny, alebo ťažkej životnej situácie. Veľa rodičov a starších súrodencov po vypuknutí vojny, odišlo za prácou do bezpečnej časti krajiny a doma zostali menšie deti so starými rodičmi. Toho času, žije v Arche 8 detí, cez víkendy 25–30 a v lete 55 až 200 detí. V blízkosti Archy je budova bývalého Pionerského tábora, ktorá je rozdelená na 2 časti. Prvá časť slúži ako telocvičňa pre deti, kde tiež prebiehajú rôzne edukačné a evanjelizačné programy. Druhá časť slúži ako provizórna kaplnka, kde sa stretávajú ľudia ja deti z okolia, nakoľko v tejto oblasti nie je žiaden kostol. Okrem evanjelizačnej činnosti, sa materiálne aj duchovne starajú o starých, chorých a opustených ľudí, ktorým zabezpečujú teplé jedlo a pitnú vodu. 

Po ich obohacujúcom svedectve sme mali spoločné stretnutie s nimi, aj s dobrovoľníkmi v kultúrnom dome pri kapustnici, kde sme im odovzdali finančnú pomoc. Pre Donbas 6 500 eur a pre Západnú Ukrajinu 5 000 eur. Deti, Oxanka aj Vladimír, boli veľmi vďační za prijatie a štedrosť ľudí na Slovensku, s ktorými sa tu stretli.

Sestričky z Perečína – s. Anna a s. Natália, spolu s deťmi pripravili z darovaných potravín 120 tašiek, ktoré aj s ostatnou materiálnou pomocou si naši priatelia mohli zobrať na Donbas. Tieto tašky boli rozdané do rodín a opusteným ľuďom, ako aj pre ľudí do izolovaných dedín – Novohrihorivka a Hnutovo. Hnutovo je dedinka, ktorú deň predtým odstreľovali. Otec Vladyslav spolu s vojakmi, zaniesli potraviny obyvateľom, ktorí tam zostali. 

Finančné prostriedky boli použité na: 500 eur na odvoz zo Západnej UA na Donbas, nakoľko je to vzdialenosť 1500 km a cesta trvala 32 hodín, aj s nocľahom v Kyjeve. Ďalšie prostriedky použili na mesačnú mzdu pre kuchárku misijného centra Archa počas celého roka 2020, na stravu pre deti počas celého roka a letných táboroch, na nábytok do izby pre deti – postele a skrine, na pomoc a stravu pre opustených ľudí, na pohonné hmoty a brikety na kúrenie, na Vianočné stromčeky a lieky.

 Na Západnej Ukrajine naši kňazi a sestričky rozdelili 2,5 tony potravín + 1 tonu ostatnej materiálnej pomoci do 165 domácností – v Perečíne, v Svalave, v Užhorode, do rodín, do internátu pre deti a detského domova vo Veľkom Bereznom. Finančnú pomoc použili podľa potrieb chudobných a to: 2x na opravu strechy rodinných domov po požiari, 6x na lekárske vyšetrenia, onkologickú operáciu dospelého, 2x hospitalizácie + liečbu detí: 13 ročné dievčatko po popáleninách a operáciu, 6 ročný chlapček, ktorý ma ťažké ochorenie mozgu a epilepsiu. Do rodín v núdzi zakúpili – 3 práčky, 1 sporák, 1 chladnička, 3x drevo na kúrenie, posteľ pre nevidiaciu pani, okuliare, drogériu, pre starkých a ťažko chorých inkontinenčné pomôcky a lieky.

Finančné prostriedky použili aj na aktivity a duchovné obnovy pre deti a mládež z Užhorodu a detského domova vo Veľkom Bereznom, na podporu štúdia, pomoc pre ľudí bez domova, na kúpu pohonných hmôt, na ovocie k Vianociam, na základné potraviny (pohanka, olej, ryža, cukor, múka, chlieb, cestoviny, maslo) na Veľkú noc a počas koronakrízy v priebehu roka, do rodín a opusteným ľuďom.

Ďakujeme za 2% z dane a podporu cez rok.

Chceme sa touto cestou poďakovať všetkým štedrým darcom, ktorý pravidelne prispievajú chudobným v priebehu celého roka, ako aj darcom 2% z daní. Zvlášť ďakujeme duchovnému spoločenstvu Oheň Slobody za veľkú finančnú podporu.

Finančné prostriedky boli použité na:  realizáciu studne pre 12 člennú rodinku, na inkontinenčné pomôcky; na kúpu testov, liečbu, hospitalizácie a rehabilitácie u chorých s Covid 19, ako aj realizáciu ďalších lekárskych vyšetrení, na úhradu študijných nákladov, na podporu vývarovne pre chudobných. V auguste tohto roku sme vďaka vám, mohli finančne podporiť komunity s ktorými spolupracujeme na Západnej Ukrajine a prerozdeliť im 5250 eur, aby zabezpečili chudobným pomoc a stravu na zimné mesiace 2020/2021, nakoľko z dôvodu epidémie nie je možné tento rok zorganizovať materiálnu pomoc k Vianociam.

Ďakujeme Elenke Jankechovej a jej priateľom z Oravy za štedrú materiálnu pomoc aj počas roka, Dávidovi Grebáčovi, Adelke Bajzovej a prepravnej spoločnosti DHL za bezpečnú prepravu pomoci.

V mene všetkých ľudí postihnutých vojnou, núdznych ( nielen na Ukrajine, ale aj na Slovensku), opustených, chudobných a deti, ako aj našich kňazov, sestričiek a celého nášho tímu, úprimne „ĎAKUJEME“! 

Nech Dobrý Boh štedro odmení každú obetu, ochotu, čas a pomoc!

29. 11. 2020 v Bratislave

Majka Vávrová a spol.
za o.z. Chudobní a deti – Ukrajina

Zn. „Chudobní vám otvoria nebo.“ Sv. Vincent de Paul